Privacy Statement

  • Home
  • Privacy Statement

Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Lees ons Privacy Statement.

Hear Everything Audio Import slaat persoonsgegevens slechts op als een opdrachtgever een product en/of dienst afneemt van Hear Everything Audio Import of als die daar expliciet toestemming voor geeft. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ton van der Veeken
Hear Everything Audio Import
Cyclaamstraat 6
2565 PE Den Haag, Nederland

Telefoon: +31 (0) 624 613 402
Email: info@heareverything.nl

KvK Haaglanden 27191606
BTW-ID NL001313156B52

Hear Everything Audio Import is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Hear Everything Audio Import is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Hear Everything Audio Import is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Hear Everything Audio Import, waaronder http://www.heareverything.nl

Hear Everything Audio Import verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van overeenkomsten, de incassering van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Hear Everything Audio Import opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van overeenkomsten voor de levering van diensten en/of producten door Hear Everything Audio Import Alleen met deze gegevensverstrekking is het voor Hear Everything Audio Import mogelijk om overeenkomsten uit te voeren.

Hear Everything Audio Import gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en doet er alles aan om deze gegevens veilig op te slaan. Hear Everything Audio Import meldt eventuele datalekken de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Hear Everything Audio Import altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.